1 Ноември 2020 - 1 Ноември 2020

Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!

На 1-ви ноември България чества Деня на народните будители - книжовниците и просветителите, които са изградили и съхранили духовните ценности и националното самосъзнание на българите!

Честит празник!