Кратко описание

Общинско социално предприятие за изработка на туристически сувенири на морска тематика, работи в Бургас. То носи името „Морски знаци“ и в него работят хора с увреждания, самотни и многодетни майки или лица.

Продукти, които ще се предлагат в магазина

Идеята е в предприятието да се произвеждат сувенири с името и логото на гр. Бургас, които да популяризират и да носят славата и красотата на града по целия свят,така туристите и гостите на града ще могат докато посещават наши културни прояви, исторически забележителности и фестивали да си закупят и сувенир за спомен от пребиваването си в Бургас.

Този проект осигури работа на хората в неравностойно положение, като им помогна да се чувстват полезни в развитието на града и запълни една празна досега ниша в туристическия му облик, тъй като до момента Бургас нямаше собствени сувенири, пуснати в продажба на пазара.

Предприятието е ангажирано с производство и реализация на изделия на традиционните български занаяти, сувенири с морска тематика и различни тематични сувенири.

Предметите за спомен се изработват от разнообразни материали – текстил, кожа, стъкло, керамика, дърво и др.

Изглед

Floor map

Предстоящи събития