3 Ноември 2022

Видни езиковеди, литератори, студенти и ученици се събраха в Библиотека на Национална научна конференция на тема: „Българската любовна лирика – прочити и контексти“. Интересният форум се организира от Община Бургас и Къща-музей „Петя Дубарова“ с участието на Катедрата по български език и литература към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас по повод 60-годишнината от рождението на обичаната поетеса Петя Дубарова.

„Бургас и като управа, и като общност, е много последователен в полагане на усилия за популяризиране на творчеството на Петя Дубарова. Ние нямаме нужда от формален повод, за да се обърнем към нея, да препрочитаме стиховете ѝ. Бургас осъзнава, че Петя Дубарова е много важна част от изграждането на културния му облик. През годините конкурсът на името на Петя се превърна в най-успешната литературна платформа за млади таланти от цялата страна”, каза в приветствието си Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт” в Бургас.

Видни езиковеди, литератори, студенти и ученици се събраха в Библиотека на Национална научна конференция на тема: „Българската любовна лирика – прочити и контексти“. Интересният форум се организира от Община Бургас и Къща-музей „Петя Дубарова“ с участието на Катедрата по български език и литература към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас по повод 60-годишнината от рождението на обичаната поетеса Петя Дубарова.

„Бургас и като управа, и като общност, е много последователен в полагане на усилия за популяризиране на творчеството на Петя Дубарова. Ние нямаме нужда от формален повод, за да се обърнем към нея, да препрочитаме стиховете ѝ. Бургас осъзнава, че Петя Дубарова е много важна част от изграждането на културния му облик. През годините конкурсът на името на Петя се превърна в най-успешната литературна платформа за млади таланти от цялата страна”, каза в приветствието си Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт” в Бургас.

Конференцията се организира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, а специален гост бе Александър Трингов – експерт в Министерството на образованието и науката. Той прочете поздравителен адрес от името на министъра на образованието проф. Сашо Пенов и акцентира върху компромисите в новите учебни програми, които имат обвързаност с процеса на образование между университетите и средните училища в страната, като дават повече свобода учителите на терен самостоятелно да подбират произведенията в учебния план.

„Името на Петя Дубарова за мен лично е символ на свободата на духа. Именно нея трябва да възпитаваме сред ученици и студенти”, сподели Петя Петрова – началник на Регионалния инспекторат по образование.

Проф. Адриана Дамянова – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” и ръководител на катедрата по методика във факултета на славянски литератури откри форума със своя доклад на тема „Посвещение в любовта”.

Елица Дубарова, която е основен организатор на събитието, отправи поздрав към всички присъстващи гости.

Участници в конференцията са научни работници и преподаватели от различни висши учебни заведения в страната.

Целта е да се насърчи по-задълбоченото и многостранно оглеждане на любовта като тема и естетическа призма в българската лирика – част от световното поетическо наследство. Заедно с това конференцията си поставя за цел да подпомогне и изучаването на любовната лирика в литературнообразователния процес, доколкото Любовта е една от общочовешките теми, върху които е конструирано учебното съдържание по литература в 11. и 12. клас.

Стремежът на организаторите е темата за любовта да се положи в широките граници на собствената ѝ универсална стойност като естетическо преживяване, а заедно с това да се представят и нови методически идеи, свързани с обучението по литература във втори гимназиален етап.

На срещата присъстваха още проф. Марияна Пързулова - преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в катедра „Български език и литература”, проф. д.ф.н. Калина Лукова – преподавател в Бургаски свободен университет, Кристин Димитрова – българска писателка, преводач и поетеса, член на почетното жури на конкурса „Петя Дубарова“, Добрина Топалова – учител и литературен критик и др.

Галерия