13 Януари 2022

От 04 януари 2022 г. официално бе даден старт на първа сесия на Фонд „Култура“ на Община Бургас. Целта на Общинския Фонд е стимулиране на многообразието на културното съдържание и засилване на конкурсното начало при подпомагане на творци и творчески общности. 

Шест са направленията, по които ще може да кандидатстват творци и културни организации за съфинансиране от Фонда:

Направление 1 – „Нови фестивали и други културни събития“;
Направление 2 – „Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концерти и други събития от културния календар на Община Бургас“;
Направление 3 – „Подпомагане мултиплицирането на проекти, финансирани по този Правилник и вече представени пред публика“;
Направление 4 – „Произведения на бургаски писатели, поети и на автори от област история, културология (или култура) и краезнание – изкуствоведски, исторически, краеведски (засягащи Бургас), както и юбилейни (на институции и
обществено значими личности за Бургас) художествени произведения;
Направление 5 – „Подпомагане заснемането на филми и ТВ сериали на територията на Община Бургас“ ;
Направление 6 – „Мобилност“.

Културни организации, юридически лица, творци, упражняващи свободна професия в сферата на културата от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения онлайн, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника на Фонда.
Кандидатите по Направление 1, 3, 4 и 6 могат да са от друго населено място, при условие, че последните, при осъществяването на проекта ще включат творци, развиващи културна дейност на територията на Община Бургас и/или проектът ще се реализира изцяло или частично на територията на Община Бургас

Годишният размер на средствата във фонда се определя и приема ежегодно от Общински съвет заедно с бюджета на Община Бургас. Те са част от бюджета на „Други дейности по културата“ като ресурсът на Фонда може да достигне до 50 процента от средствата, предвидени в програма „Култура“.

Периодът за подаване на документи е от 4 януари до 18 февруари (вкл.) 2022 година.

 Линк към страницата на Фонда може да намерите на сайта на Общината или на Фонд "Култура" Община Бургас

Галерия