8 Април 2021

Представянето на най-новия роман  на писателя Захари Карабашлиев "Опашката"  събра почитатели на съвременната българска литература в новата бургаска библиотека.

Читателите задаваха на автора въпроси за творческия процес, това кои са важните според него неща от живота, за символите в „Опашката“.

Захари Карабашлиев  разказа за това как се работи по своите книги, за живота си в САЩ, за различните култури и хора, с които се е срещнал. 

Според него Бургас е прекрасен заради хората и постигнатото от ръководството на града. Той подчерта, че решението да се построи библиотека  заслужава уважение и адмирации.

Опашка за автографи  от автора на романа „Опашката“  Захари Карабашлиев

Представянето на най-новия роман  на писателя Захари Карабашлиев "Опашката"  събра почитатели на съвременната българска литература в новата бургаска библиотека.

Читателите задаваха на автора въпроси за творческия процес, това кои са важните според него неща от живота, за символите в „Опашката“.

Захари Карабашлиев  разказа за това как се работи по своите книги, за живота си в САЩ, за различните култури и хора, с които се е срещнал. 

Според него Бургас е прекрасен заради хората и постигнатото от ръководството на града. Той подчерта, че решението да се построи библиотека  заслужава уважение и адмирации.

Галерия